Dienstverlening »

Doelgroep

Het Sa Leuk Hûs richt zich op een groep mensen met een verstandelijke beperking die de voorkeur geven aan aan het wonen in een kleinschalige woonvoorziening. Ze kunnen wonen in een huiselijke sfeer. Een gemeleerde groep met betrekking tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid zien we graag in het Sa leuk Hus. meer behulphoevende worden geholpen door de minder hulpbehoevende bewoners.

Zo kunnen sociale vaardigheden worden gestimuleerd en ontwikkeld door elkaar te helpen. In het sa leuk Hus word een dermate zelfstandigheid verwacht van de bewoners, dat de bewoner zich terug kan trekken in zijn/haar eigen zit/slaapkamer. Het Sa Leuk Hûs  is geschikt voor bewoners vanaf 18 jaar.Daarnaast richten wij ons bij het saleukhus op bewoners en clienten die we dagbesteding kunnen bieden zowel full time als pert time.

DE BEWONERS/ CLIENTEN DIE WONEN IN HET sA lEUK hUS

* Zit qua niveau in de leeftijd van drie tot acht jaar
*Te maken met een ZZP4 tot ZZP 8 indicatie
*Toont enige mate van zelfredzaamheid, mede doordat meewerken binnen het bedrijf een van de doelstellingen is van het sa kleuk Hus
* Houdt van de gezelligheid die het groepsleven met zich meebrengt en kan de rust opzoeken buiten de groep
* Kan op zichzelf zijn, daar hij/zij een eigen zit/slaapkamer heeft
* Is in staat om de behoefte aan de structuur zo nu en dan los te laten voor een spontane activiteit.

© Sa Leuk Hus 2016-2017 - Alle rechten voorbehouden.
A Sa Leuk Hûs B.V. is gelieerd aan de Driestroom. All Rights Reserved.

Gerealiseerd door CloudNexus