Over ons »

Missie & Visie

Wij van het Sa Leuk Hus vinden dat mensen met een verstandelijke beperking recht hebben op een leuker en beter leven, zoals dat tegenwoordig in de reguliere zorg niet meer geboden kan.

Individuele ondersteuning, waarbij vooral gekeken wordt naar de wens van de bewoners en cliënten. Een respectvolle en een gelijkwaardige benadering is hierbij van belang. Kijken naar de kwaliteiten en die verder ontwikkelen, waardoor zelfstandigheid wordt vergroot, alsmede hun eigenwaarde.

Wij in het Sa Leuk Hûs hechten veel waarde aan de opgebouwde contacten, ook hebben we bij het Sa Leuk Hûs vele sociale contacten kunnen opbouwen in de omgeving.

Door samen met De Driestroom onze missie en visie te bewaken word de kwaliteit van de zorg gewaarborgd. De uitvoering bestaat onder andere uit rapportages, evaluatiegesprekken met ouders en vertegenwoordigers en bewoners en cliënten. Hierbij kan de expertise van de gedagskundige vanuit De Driestroom geraadpleegd worden. Betrokkenheid van ouders / vertegenwoordigers stellen we in het Sa Leuk Hûs dan ook zeer op prijs.

Kernwoorden voor onze missie

 • Leuker en beter leven
 • Mooi, kleinschalig wonen.
 • Bewoners/ clienten meer keuzevrijheid bieden
 • Dagbestedeing op maat, gericht op werkzaamheden in onze diverse aanbod
 • Een veilig en gezellig thuis hebben
 • In een hechte groep leven , wonen en werken
 • Het eigen initiatief van ervaren medewerkers uit de zorg wordt gestimuleerd
 • Procedures kunnen beter en sneller worden uitgevoerd, korte lijntjes sneller handelen
 • Goed bereibaar zijn voor ouders/ vertegenwoordigers
 • Dag en nacht begeleiding aanwezig
 • Vast aanspreekpunt, vaste contactpersonen.
 • Meer tijd en aandacht voor de bewoners die dat nodig hebben.
© Sa Leuk Hus 2016-2017 - Alle rechten voorbehouden.
A Sa Leuk Hûs B.V. is gelieerd aan de Driestroom. All Rights Reserved.

Gerealiseerd door CloudNexus