Er is nog een appartement op Sa Leuk Sicht beschikbaar!     – Er is nog een kamer beschikbaar op trainingshuis Sa Leuk Dwaande!

Welkom bij

Sa Leuk Hûs en persoonlijke dagbesteding

De basis van Sa Leuk Hûs is een kleinschalige woonvoorziening bestaand uit drie woonvormen voor jongvolwassenen met een LVB of zijn uitbehandeld bij een andere instantie. Jongeren die weer een als doel hebben om terug te gaan de maatschappij in voor een leuke baan of zelfs weer op zichzelf wonen met onze ambulante zorg. Sa Leuk Hûs kan de jongere veel bieden in de dagbesteding zoals werken in de bloemenkas, houtbewerking, creatief bezig zijn, lekker in de keuken bezig met het bakken van een taart voor het terras, bezig zijn op het voetbalveld of ouderen helpen die het niet meer zelf kunnen in de bv de tuin.Het samen schoonhouden van de kleedhokjes van het zwembad en zoveel meer. Overdag zijn er 20 personen lekker actief bezig! Als je zelfstandig kan en wil wonen helpen we je graag. De beschermde woonvormen bij Sa Leuk Hûs biedt gerichte hulp aan jongvolwassenen en volwassenen. Sa leuk Hûs biedt vele mogelijkheden door stap voor stap de wereld weer in te gaan. Hiermee bedoelen we dat de bewoners stap voor stap getraind worden voor de grote stap de wereld in. Dit is natuurlijk alleen voor de bewoners die dit aankunnen. Ons doel: iedere bewoner een thuis gevoel te geven en stappen te maken in zijn of haar ontwikkelingen!

Wat bieden wij?

Dagbesteding

Samen als groep leuke en leerzame dingen doen.

Bekijk hier wat wij op de dagbesteding allemaal doen!

Ambulante zorg

Ook als je weer zelfstandig woont helpen we je graag. Lees hier wat wij onder ambulante zorg verstaan. 

Beschermd wonen

Beschermd wonen bij Sa Leuk Hûs biedt gerichte hulp aan jong volwassenen. Ons doel: iedere bewoner een leuker en beter leven geven!

Over sa leuk hûs

Missie & Visie

Wij van Sa Leuk Hus vinden dat mensen met een verstandelijke beperking recht hebben op een leuker en beter leven, dan dat tegenwoordig in de reguliere zorg kan worden geboden. Individuele ondersteuning, waarbij vooral gekeken wordt naar de wens van de bewoners en deelnemers. Een respectvolle en een gelijkwaardige benadering is hierbij van belang. Kijken naar de kwaliteiten en die verder ontwikkelen, waardoor zelfstandigheid wordt vergroot, alsmede hun eigenwaarde.

HKZ_keurmerk_Zorg en Welzijn_def