Zelfstandig wonen onder begeleiding

In het trainingshuis van Sa Leuk Hûs – genoemd Sa Leuk Dwaande in Friesland. 

Hier wonen bewoners voor een bepaalde tijd. Het trainingshuis van Sa Leuk Dwaande is een onderdeel van Sa Leuk Hus hier wordt 24/7 zorg met ‘handen op de rug geboden.Dit betekent dat de bewoners overal in begeleid worden onder andere het zelf wassen van kleding, huishoudelijke taken, het netjes houden van keuken, zit- en slaapkamer. Met begeleiding één op één koken. Ook de tuin rondom het pand wordt door de bewoner onderhouden. De Bewoners worden getraind in zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. 

Het idee achter begeleid wonen van Sa Dwaande is dat de bewoner na een bepaalde periode van training door kan stromen naar Sa Leuk Sicht. In het Sa Leuk Sicht is plaats voor 6 bewoners. Hier krijgen ze een eigen appartement waar ze zelfstandig hun kleding kunnen wassen zelfstandig kunnen koken en waar ze een budget krijgen voor een week voor de boodschappen. Hier wordt ook 24/7 zorg geboden maar zijn meer op hun zelf aangewezen zodat ze getraind worden om ambulant te gaan kunnen wonen wanneer de tijd daar rijp voor is. 

Als de tijd daar is om ambulant te gaan wonen gaan we samen met de bewoner en familie schrijven op huisjes. De bewoner huurt dan zelf een woning in het dorp en of omstreken en de begeleiding gaat dan op afspraak naar de bewoner. We bieden ondersteuning op het gebied van administratie, financiën, en of andere levensdomeinen waar de bewoner ondersteuning bij nodig is.