Zelfstandig wonen onder begeleiding

In het trainingshuis van Sa Leuk Hûs – genoemd Sa Dwaande in Friesland – wonen bewoners voor een bepaalde tijd. In het trainingshuis Sa Dwaande een onderdeel van Sa Leuk Hus wordt zorg met ‘handen op de rug gegeven’. Dit betekent dat de bewoners overal in begeleid worden – onder andere het wassen van kleding, huishoudelijke taken, het netjes houden van keuken, zit- en slaapkamer en de tuin rondom het pand. Bewoners worden getraind in zelfredzaamheid en sociale vaardigheden.

Het idee achter begeleid wonen van Sa Dwaande is dat de bewoner na een bepaalde periode van training zelfstandig kan gaan wonen. De bewoner kan doorgroeien naar Sa Leuk Sicht.

In Sa Leuk Sicht is er ruimte voor 6 bewoners, hier zal ook een slaapdienst aanwezig zijn. Op den duur – wanneer een bewoner er klaar voor is – kan diegene uitstromen naar ambulante begeleiding. De bewoner huurt dan zelf een woning in het dorp en of omstreken en de begeleiding gaat dan op afspraak naar de bewoner. We bieden ondersteuning op het gebied van administratie, financiën, en of andere levensdomeinen waar de bewoner ondersteuning bij nodig is.