Sa Leuk Dwaande

Sa leuk Dwaande is een training huis. Eén van de onderdelen van het Sa Leuk Hûs. Een beschermd wonen waar vijf bewoners kunnen worden geplaatst. Ook hier wordt 24/7 zorg geboden. In Sa Leuk Dwaande wordt zorg met handen op de rug gegeven, dit betekend dat de bewoners overal in begeleid worden naar zelfstandigheid. Even een stapje meer dan in het Sa Leuk Hûs en een stap voor het Sa Leuk Sicht. In Sa Leuk Dwaande is ook gelijk de eerste stap samen met de PBer inschrijven bij een woningbouw. Mocht het zo ver zijn om naar Sa Leuk Sicht te kunnen en dan ambulant dan staat de bewoner in ieder geval ingeschreven. De bewoners krijgen hier in Sa Leuk Dwaande meer taken om zelfstandig uit te voeren, zoals het wassen van de kleding. Het onderhouden van hun kamer en leefruimte. Het zelfstandig koken en noem maar op. 

Alles wat nodig is om naar het Sa Leuk Sicht te kunnen doorstromen de laatste stap voor ambulant te kunnen gaan wonen.