Missie & Visie

Wij van Sa Leuk Hus vinden dat mensen met een verstandelijke beperking recht hebben op een leuker en beter leven. Meer dan dat tegenwoordig in de reguliere zorg kan worden geboden. Individuele ondersteuning, waarbij vooral gekeken wordt naar de wens van de bewoners en cliënten. Een respectvolle en een gelijkwaardige benadering is hierbij van groot belang. 

We kijken met zij allen naar de kwaliteiten van de bewoner en client en gaan die verder ontwikkelen, waardoor zelfstandigheid wordt vergroot, alsmede hun eigenwaarde. We bieden hierin iets unieks ze kunnen starten bij het Sa Leuk Hûs waar we intensieve zorg bieden 24/7 en ze klaarstomen voor wie dit mogelijk is om naar het training huis Sa Leuk Dwaande te gaan waar ook 24/7 zorg wordt geboden.

In Sa Leuk Dwaande worden ze nog meer begeleid naar zelfstandigheid in de vorm van zorg met handen op de rug 24/7. Zijn ze zover dat ze bijna zelfstandig kunnen dan stromen ze door naar het Sa Leuk Sicht waar ze het laatste stuk training krijgen om ambulant te kunnen gaan. Wij van het Sa Leuk Hûs hechten veel waarde aan de opgebouwde contacten van de bewoner of client en proberen deze ook in stand te houden. Net zoals ook het Sa Leuk Hûs hebben we vele sociale contacten kunnen opbouwen in de omgeving en willen we graag onderhouden.

 

 

Kernwoorden voor onze missie

 

 • Leuker en beter leven
 • Mooi, kleinschalig wonen
 • Bewoners/ cliënten meer keuzevrijheid bieden
 • Dagbesteding op maat, gericht op werkzaamheden in onze diverse aanbod
 • Een veilig en gezellig thuis hebben
 • In een hechte groep leven, wonen en werken
 • Het eigen initiatief van ervaren medewerkers uit de zorg wordt gestimuleerd
 • Procedures kunnen beter en sneller worden uitgevoerd, korte lijntjes sneller handelen
 • Goed bereikbaar zijn voor ouders/ vertegenwoordigers
 • Dag en nacht begeleiding aanwezig
 • Vast aanspreekpunt, vaste contactpersonen
 • Meer tijd en aandacht voor de bewoners die dat nodig hebben.