Missie & Visie

Wij van Sa Leuk Hus vinden dat mensen met een verstandelijke beperking recht hebben op een leuker en beter leven, dan dat tegenwoordig in de reguliere zorg kan worden geboden.

Individuele ondersteuning, waarbij vooral gekeken wordt naar de wens van de bewoners en deelnemers. Een respectvolle en een gelijkwaardige benadering is hierbij van belang. Kijken naar de kwaliteiten en die verder ontwikkelen, waardoor zelfstandigheid wordt vergroot, alsmede hun eigenwaarde.

Wij van Sa Leuk Hûs hechten veel waarde aan de opgebouwde contacten, ook hebben we als Sa Leuk Hûs vele sociale contacten kunnen opbouwen in de omgeving.

 

 

Kernwoorden voor onze missie

 

 • Leuker en beter leven
 • Mooi, kleinschalig wonen
 • Bewoners/ cliënten meer keuzevrijheid bieden
 • Dagbesteding op maat, gericht op werkzaamheden in onze diverse aanbod
 • Een veilig en gezellig thuis hebben
 • In een hechte groep leven, wonen en werken
 • Het eigen initiatief van ervaren medewerkers uit de zorg wordt gestimuleerd
 • Procedures kunnen beter en sneller worden uitgevoerd, korte lijntjes sneller handelen
 • Goed bereikbaar zijn voor ouders/ vertegenwoordigers
 • Dag en nacht begeleiding aanwezig
 • Vast aanspreekpunt, vaste contactpersonen
 • Meer tijd en aandacht voor de bewoners die dat nodig hebben.