Missie & Visie

Wij van Sa Leuk Hus vinden dat mensen met een verstandelijke beperking recht hebben op een leuker en beter leven, dan dat tegenwoordig in de reguliere zorg kan worden geboden.

Individuele ondersteuning, waarbij vooral gekeken wordt naar de wens van de bewoners en deelnemers. Een respectvolle en een gelijkwaardige benadering is hierbij van belang. Kijken naar de kwaliteiten en die verder ontwikkelen, waardoor zelfstandigheid wordt vergroot, alsmede hun eigenwaarde.

Wij van Sa Leuk Hûs hechten veel waarde aan de opgebouwde contacten, ook hebben we als Sa Leuk Hûs vele sociale contacten kunnen opbouwen in de omgeving.

Door samen met De Driestroom onze missie en visie te bewaken wordt de kwaliteit van de zorg gewaarborgd. De uitvoering bestaat onder andere uit rapportages, leerdoelen en evaluatiegesprekken met ouders en vertegenwoordigers en bewoners en externe cliënten. Hierbij kan de expertise van onze gedagskundige en die vanuit De Driestroom geraadpleegd worden. Betrokkenheid van ouders en vertegenwoordigers stellen we in het Sa Leuk Hûs dan ook zeer op prijs.

 

 

Kernwoorden voor onze missie

 

 • Leuker en beter leven
 • Mooi, kleinschalig wonen
 • Meer keuzevrijheid bieden
 • Dagbesteding op maat
 • Een veilig en gezellig thuis
 • Eigen initiatief word gestimuleerd
 • Korte lijntjes, snelle handelen
 • Goed bereikbaar zijn voor ouders/ vertegenwoordigers
 • 24-uurs begeleiding.
 • Vast aanspreekpunt, vaste contactpersonen
 • Aangepaste begeleiding